Skip to main content

Integration Teilzeit (KURS 78)

alt text

Julia Pachomova

Kursleitung
alt text

Andrea Lemke-Ballenberger

Kursleitung

Kurstermine 230

 •  
  Ort / Raum
  • 1
  • Montag, 15. Mai 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  1 Montag 15. Mai 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 2
  • Dienstag, 16. Mai 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  2 Dienstag 16. Mai 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 3
  • Mittwoch, 17. Mai 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  3 Mittwoch 17. Mai 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 4
  • Montag, 22. Mai 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  4 Montag 22. Mai 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 5
  • Dienstag, 23. Mai 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  5 Dienstag 23. Mai 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 6
  • Mittwoch, 24. Mai 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  6 Mittwoch 24. Mai 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 7
  • Donnerstag, 25. Mai 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  7 Donnerstag 25. Mai 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 8
  • Montag, 12. Juni 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  8 Montag 12. Juni 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 9
  • Dienstag, 13. Juni 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  9 Dienstag 13. Juni 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 10
  • Mittwoch, 14. Juni 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  10 Mittwoch 14. Juni 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 11
  • Donnerstag, 15. Juni 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  11 Donnerstag 15. Juni 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 12
  • Montag, 19. Juni 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  12 Montag 19. Juni 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 13
  • Dienstag, 20. Juni 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  13 Dienstag 20. Juni 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 14
  • Mittwoch, 21. Juni 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  14 Mittwoch 21. Juni 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 15
  • Donnerstag, 22. Juni 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  15 Donnerstag 22. Juni 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 16
  • Montag, 26. Juni 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  16 Montag 26. Juni 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 17
  • Dienstag, 27. Juni 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  17 Dienstag 27. Juni 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 18
  • Mittwoch, 28. Juni 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  18 Mittwoch 28. Juni 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 19
  • Donnerstag, 29. Juni 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  19 Donnerstag 29. Juni 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 20
  • Montag, 03. Juli 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  20 Montag 03. Juli 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 21
  • Dienstag, 04. Juli 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  21 Dienstag 04. Juli 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 22
  • Mittwoch, 05. Juli 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  22 Mittwoch 05. Juli 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 23
  • Donnerstag, 06. Juli 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  23 Donnerstag 06. Juli 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 24
  • Montag, 10. Juli 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  24 Montag 10. Juli 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 25
  • Dienstag, 11. Juli 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  25 Dienstag 11. Juli 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 26
  • Mittwoch, 12. Juli 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  26 Mittwoch 12. Juli 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 27
  • Donnerstag, 13. Juli 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  27 Donnerstag 13. Juli 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 28
  • Montag, 17. Juli 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  28 Montag 17. Juli 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 29
  • Dienstag, 18. Juli 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  29 Dienstag 18. Juli 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 30
  • Mittwoch, 19. Juli 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  30 Mittwoch 19. Juli 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 31
  • Donnerstag, 20. Juli 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  31 Donnerstag 20. Juli 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 32
  • Montag, 24. Juli 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  32 Montag 24. Juli 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 33
  • Dienstag, 25. Juli 2023
  • 13:30 – 16:30 Uhr
  33 Dienstag 25. Juli 2023 13:30 – 16:30 Uhr
  • 34
  • Mittwoch, 26. Juli 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  34 Mittwoch 26. Juli 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 35
  • Donnerstag, 27. Juli 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  35 Donnerstag 27. Juli 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 36
  • Dienstag, 12. September 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  36 Dienstag 12. September 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 37
  • Mittwoch, 13. September 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  37 Mittwoch 13. September 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 38
  • Donnerstag, 14. September 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  38 Donnerstag 14. September 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 39
  • Montag, 18. September 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  39 Montag 18. September 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 40
  • Dienstag, 19. September 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  40 Dienstag 19. September 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 41
  • Mittwoch, 20. September 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  41 Mittwoch 20. September 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 42
  • Donnerstag, 21. September 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  42 Donnerstag 21. September 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 43
  • Montag, 25. September 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  43 Montag 25. September 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 44
  • Dienstag, 26. September 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  44 Dienstag 26. September 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 45
  • Mittwoch, 27. September 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  45 Mittwoch 27. September 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 46
  • Donnerstag, 28. September 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  46 Donnerstag 28. September 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 47
  • Mittwoch, 04. Oktober 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  47 Mittwoch 04. Oktober 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 48
  • Donnerstag, 05. Oktober 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  48 Donnerstag 05. Oktober 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 49
  • Montag, 09. Oktober 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  49 Montag 09. Oktober 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 50
  • Dienstag, 10. Oktober 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  50 Dienstag 10. Oktober 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 51
  • Mittwoch, 11. Oktober 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  51 Mittwoch 11. Oktober 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 52
  • Donnerstag, 12. Oktober 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  52 Donnerstag 12. Oktober 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 53
  • Montag, 16. Oktober 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  53 Montag 16. Oktober 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 54
  • Dienstag, 17. Oktober 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  54 Dienstag 17. Oktober 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 55
  • Mittwoch, 18. Oktober 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  55 Mittwoch 18. Oktober 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 56
  • Donnerstag, 19. Oktober 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  56 Donnerstag 19. Oktober 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 57
  • Montag, 23. Oktober 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  57 Montag 23. Oktober 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 58
  • Dienstag, 24. Oktober 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  58 Dienstag 24. Oktober 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 59
  • Mittwoch, 25. Oktober 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  59 Mittwoch 25. Oktober 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 60
  • Donnerstag, 26. Oktober 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  60 Donnerstag 26. Oktober 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 61
  • Montag, 06. November 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  61 Montag 06. November 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 62
  • Dienstag, 07. November 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  62 Dienstag 07. November 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 63
  • Mittwoch, 08. November 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  63 Mittwoch 08. November 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 64
  • Donnerstag, 09. November 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  64 Donnerstag 09. November 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 65
  • Montag, 13. November 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  65 Montag 13. November 2023 13:30 – 15:45 Uhr
  • 66
  • Dienstag, 14. November 2023
  • 13:30 – 16:30 Uhr
  66 Dienstag 14. November 2023 13:30 – 16:30 Uhr
  • 67
  • Mittwoch, 15. November 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  67 Mittwoch 15. November 2023 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 68
  • Donnerstag, 16. November 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  68 Donnerstag 16. November 2023 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 69
  • Montag, 20. November 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  69 Montag 20. November 2023 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 70
  • Dienstag, 21. November 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  70 Dienstag 21. November 2023 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 71
  • Donnerstag, 23. November 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  71 Donnerstag 23. November 2023 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 72
  • Montag, 27. November 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  72 Montag 27. November 2023 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 73
  • Dienstag, 28. November 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  73 Dienstag 28. November 2023 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 74
  • Mittwoch, 29. November 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  74 Mittwoch 29. November 2023 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 75
  • Donnerstag, 30. November 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  75 Donnerstag 30. November 2023 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 76
  • Montag, 04. Dezember 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  76 Montag 04. Dezember 2023 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 77
  • Dienstag, 05. Dezember 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  77 Dienstag 05. Dezember 2023 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 78
  • Mittwoch, 06. Dezember 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  78 Mittwoch 06. Dezember 2023 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 79
  • Donnerstag, 07. Dezember 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  79 Donnerstag 07. Dezember 2023 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 80
  • Montag, 11. Dezember 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  80 Montag 11. Dezember 2023 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 81
  • Dienstag, 12. Dezember 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  81 Dienstag 12. Dezember 2023 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 82
  • Mittwoch, 13. Dezember 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  82 Mittwoch 13. Dezember 2023 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 83
  • Donnerstag, 14. Dezember 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  83 Donnerstag 14. Dezember 2023 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 84
  • Montag, 18. Dezember 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  84 Montag 18. Dezember 2023 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 85
  • Dienstag, 19. Dezember 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  85 Dienstag 19. Dezember 2023 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 86
  • Mittwoch, 20. Dezember 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  86 Mittwoch 20. Dezember 2023 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 87
  • Donnerstag, 21. Dezember 2023
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  87 Donnerstag 21. Dezember 2023 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 88
  • Montag, 08. Januar 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  88 Montag 08. Januar 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 89
  • Dienstag, 09. Januar 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  89 Dienstag 09. Januar 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 90
  • Mittwoch, 10. Januar 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  90 Mittwoch 10. Januar 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 91
  • Donnerstag, 11. Januar 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  91 Donnerstag 11. Januar 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 92
  • Montag, 15. Januar 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  92 Montag 15. Januar 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 93
  • Dienstag, 16. Januar 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  93 Dienstag 16. Januar 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 94
  • Donnerstag, 18. Januar 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  94 Donnerstag 18. Januar 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 95
  • Montag, 22. Januar 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  95 Montag 22. Januar 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 96
  • Dienstag, 23. Januar 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  96 Dienstag 23. Januar 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 97
  • Mittwoch, 24. Januar 2024
  • 13:30 – 16:30 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  97 Mittwoch 24. Januar 2024 13:30 – 16:30 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 98
  • Donnerstag, 25. Januar 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  98 Donnerstag 25. Januar 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 99
  • Montag, 29. Januar 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  99 Montag 29. Januar 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 100
  • Dienstag, 30. Januar 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  100 Dienstag 30. Januar 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 101
  • Mittwoch, 31. Januar 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  101 Mittwoch 31. Januar 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 102
  • Donnerstag, 01. Februar 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  102 Donnerstag 01. Februar 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 103
  • Montag, 05. Februar 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  103 Montag 05. Februar 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 104
  • Dienstag, 06. Februar 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  104 Dienstag 06. Februar 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 105
  • Mittwoch, 07. Februar 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  105 Mittwoch 07. Februar 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 106
  • Donnerstag, 08. Februar 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  106 Donnerstag 08. Februar 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 107
  • Montag, 19. Februar 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  107 Montag 19. Februar 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 108
  • Dienstag, 20. Februar 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  108 Dienstag 20. Februar 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 109
  • Mittwoch, 21. Februar 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  109 Mittwoch 21. Februar 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 110
  • Donnerstag, 22. Februar 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  110 Donnerstag 22. Februar 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 111
  • Montag, 26. Februar 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  111 Montag 26. Februar 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 112
  • Dienstag, 27. Februar 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  112 Dienstag 27. Februar 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 113
  • Mittwoch, 28. Februar 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  113 Mittwoch 28. Februar 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 114
  • Donnerstag, 29. Februar 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  114 Donnerstag 29. Februar 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 115
  • Montag, 04. März 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  115 Montag 04. März 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 116
  • Dienstag, 05. März 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  116 Dienstag 05. März 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 117
  • Mittwoch, 06. März 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  117 Mittwoch 06. März 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 118
  • Donnerstag, 07. März 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  118 Donnerstag 07. März 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 119
  • Montag, 11. März 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  119 Montag 11. März 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 120
  • Dienstag, 12. März 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  120 Dienstag 12. März 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 121
  • Mittwoch, 13. März 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  121 Mittwoch 13. März 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 122
  • Donnerstag, 14. März 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  122 Donnerstag 14. März 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 123
  • Montag, 18. März 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  123 Montag 18. März 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 124
  • Dienstag, 19. März 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  124 Dienstag 19. März 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 125
  • Mittwoch, 20. März 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  125 Mittwoch 20. März 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 126
  • Donnerstag, 21. März 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  126 Donnerstag 21. März 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 127
  • Montag, 08. April 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  127 Montag 08. April 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 128
  • Dienstag, 09. April 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  128 Dienstag 09. April 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 129
  • Mittwoch, 10. April 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  129 Mittwoch 10. April 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 130
  • Donnerstag, 11. April 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  130 Donnerstag 11. April 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 131
  • Montag, 15. April 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  131 Montag 15. April 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 132
  • Dienstag, 16. April 2024
  • 13:30 – 16:30 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  132 Dienstag 16. April 2024 13:30 – 16:30 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 133
  • Mittwoch, 17. April 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  133 Mittwoch 17. April 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 134
  • Donnerstag, 18. April 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  134 Donnerstag 18. April 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 135
  • Montag, 22. April 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  135 Montag 22. April 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 136
  • Dienstag, 23. April 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  136 Dienstag 23. April 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 137
  • Mittwoch, 24. April 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  137 Mittwoch 24. April 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 138
  • Donnerstag, 25. April 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  138 Donnerstag 25. April 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 139
  • Montag, 29. April 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  139 Montag 29. April 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 140
  • Donnerstag, 02. Mai 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  140 Donnerstag 02. Mai 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 141
  • Montag, 06. Mai 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  141 Montag 06. Mai 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 142
  • Dienstag, 07. Mai 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  142 Dienstag 07. Mai 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 143
  • Mittwoch, 08. Mai 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  143 Mittwoch 08. Mai 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 144
  • Montag, 13. Mai 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  144 Montag 13. Mai 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 145
  • Dienstag, 14. Mai 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  145 Dienstag 14. Mai 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 146
  • Mittwoch, 15. Mai 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  146 Mittwoch 15. Mai 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 147
  • Donnerstag, 16. Mai 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  147 Donnerstag 16. Mai 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
 • 147 vergangene Termine
  • 148
  • Montag, 03. Juni 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  148 Montag 03. Juni 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 149
  • Dienstag, 04. Juni 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  149 Dienstag 04. Juni 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 150
  • Mittwoch, 05. Juni 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  150 Mittwoch 05. Juni 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 151
  • Donnerstag, 06. Juni 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  151 Donnerstag 06. Juni 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 152
  • Montag, 10. Juni 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  152 Montag 10. Juni 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 153
  • Dienstag, 11. Juni 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  153 Dienstag 11. Juni 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 154
  • Mittwoch, 12. Juni 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  154 Mittwoch 12. Juni 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 155
  • Donnerstag, 13. Juni 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  155 Donnerstag 13. Juni 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 156
  • Montag, 17. Juni 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  156 Montag 17. Juni 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 157
  • Dienstag, 18. Juni 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  157 Dienstag 18. Juni 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 158
  • Mittwoch, 19. Juni 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  158 Mittwoch 19. Juni 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 159
  • Donnerstag, 20. Juni 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  159 Donnerstag 20. Juni 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 160
  • Montag, 24. Juni 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  160 Montag 24. Juni 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 161
  • Dienstag, 25. Juni 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  161 Dienstag 25. Juni 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 162
  • Mittwoch, 26. Juni 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  162 Mittwoch 26. Juni 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 163
  • Donnerstag, 27. Juni 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  163 Donnerstag 27. Juni 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 164
  • Montag, 01. Juli 2024
  • 13:30 – 16:30 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  164 Montag 01. Juli 2024 13:30 – 16:30 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 165
  • Dienstag, 02. Juli 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  165 Dienstag 02. Juli 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 166
  • Mittwoch, 03. Juli 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  166 Mittwoch 03. Juli 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 167
  • Donnerstag, 04. Juli 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  167 Donnerstag 04. Juli 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 168
  • Montag, 08. Juli 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  168 Montag 08. Juli 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 169
  • Dienstag, 09. Juli 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  169 Dienstag 09. Juli 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 170
  • Mittwoch, 10. Juli 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  170 Mittwoch 10. Juli 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 171
  • Donnerstag, 11. Juli 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  171 Donnerstag 11. Juli 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 172
  • Montag, 15. Juli 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  172 Montag 15. Juli 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 173
  • Dienstag, 16. Juli 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  173 Dienstag 16. Juli 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 174
  • Mittwoch, 17. Juli 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  174 Mittwoch 17. Juli 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 175
  • Donnerstag, 18. Juli 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  175 Donnerstag 18. Juli 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 176
  • Montag, 22. Juli 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  176 Montag 22. Juli 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 177
  • Dienstag, 23. Juli 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  177 Dienstag 23. Juli 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 178
  • Mittwoch, 24. Juli 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  178 Mittwoch 24. Juli 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 179
  • Donnerstag, 25. Juli 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  179 Donnerstag 25. Juli 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 180
  • Dienstag, 10. September 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  180 Dienstag 10. September 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 181
  • Mittwoch, 11. September 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  181 Mittwoch 11. September 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 182
  • Donnerstag, 12. September 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  182 Donnerstag 12. September 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 183
  • Montag, 16. September 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  183 Montag 16. September 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 184
  • Dienstag, 17. September 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  184 Dienstag 17. September 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 185
  • Mittwoch, 18. September 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  185 Mittwoch 18. September 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 186
  • Donnerstag, 19. September 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  186 Donnerstag 19. September 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 187
  • Montag, 23. September 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  187 Montag 23. September 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 188
  • Dienstag, 24. September 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  188 Dienstag 24. September 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 189
  • Mittwoch, 25. September 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  189 Mittwoch 25. September 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 190
  • Donnerstag, 26. September 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  190 Donnerstag 26. September 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 191
  • Montag, 30. September 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  191 Montag 30. September 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 192
  • Dienstag, 01. Oktober 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  192 Dienstag 01. Oktober 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 193
  • Mittwoch, 02. Oktober 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  193 Mittwoch 02. Oktober 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 194
  • Montag, 07. Oktober 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  194 Montag 07. Oktober 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 195
  • Dienstag, 08. Oktober 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  195 Dienstag 08. Oktober 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 196
  • Mittwoch, 09. Oktober 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  196 Mittwoch 09. Oktober 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 197
  • Donnerstag, 10. Oktober 2024
  • 13:30 – 16:30 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  197 Donnerstag 10. Oktober 2024 13:30 – 16:30 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 198
  • Montag, 14. Oktober 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  198 Montag 14. Oktober 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 199
  • Dienstag, 15. Oktober 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  199 Dienstag 15. Oktober 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 200
  • Mittwoch, 16. Oktober 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  200 Mittwoch 16. Oktober 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 201
  • Donnerstag, 17. Oktober 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  201 Donnerstag 17. Oktober 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 202
  • Montag, 21. Oktober 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  202 Montag 21. Oktober 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 203
  • Dienstag, 22. Oktober 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  203 Dienstag 22. Oktober 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 204
  • Mittwoch, 23. Oktober 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  204 Mittwoch 23. Oktober 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 205
  • Donnerstag, 24. Oktober 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  205 Donnerstag 24. Oktober 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 206
  • Montag, 04. November 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  206 Montag 04. November 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 207
  • Dienstag, 05. November 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  207 Dienstag 05. November 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 208
  • Mittwoch, 06. November 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  208 Mittwoch 06. November 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 209
  • Donnerstag, 07. November 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  209 Donnerstag 07. November 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 210
  • Montag, 11. November 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  210 Montag 11. November 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 211
  • Dienstag, 12. November 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  211 Dienstag 12. November 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 212
  • Mittwoch, 13. November 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  212 Mittwoch 13. November 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 213
  • Donnerstag, 14. November 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  213 Donnerstag 14. November 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 214
  • Montag, 18. November 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  214 Montag 18. November 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 215
  • Dienstag, 19. November 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  215 Dienstag 19. November 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 216
  • Mittwoch, 20. November 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  216 Mittwoch 20. November 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 217
  • Donnerstag, 21. November 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  217 Donnerstag 21. November 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 218
  • Montag, 25. November 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  218 Montag 25. November 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 219
  • Dienstag, 26. November 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  219 Dienstag 26. November 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 220
  • Mittwoch, 27. November 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  220 Mittwoch 27. November 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 221
  • Donnerstag, 28. November 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  221 Donnerstag 28. November 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 222
  • Montag, 02. Dezember 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  222 Montag 02. Dezember 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 223
  • Dienstag, 03. Dezember 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  223 Dienstag 03. Dezember 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 224
  • Mittwoch, 04. Dezember 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  224 Mittwoch 04. Dezember 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 225
  • Donnerstag, 05. Dezember 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  225 Donnerstag 05. Dezember 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 226
  • Montag, 09. Dezember 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  226 Montag 09. Dezember 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 227
  • Dienstag, 10. Dezember 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  227 Dienstag 10. Dezember 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 228
  • Mittwoch, 11. Dezember 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  228 Mittwoch 11. Dezember 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 229
  • Donnerstag, 12. Dezember 2024
  • 13:30 – 15:45 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  229 Donnerstag 12. Dezember 2024 13:30 – 15:45 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  • 230
  • Montag, 16. Dezember 2024
  • 13:30 – 16:30 Uhr
  • Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
  230 Montag 16. Dezember 2024 13:30 – 16:30 Uhr Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen, Raum Nr. 7
 • 15.05.2023 13:30–15:45 Uhr 229,00 €
  Integration Teilzeit Modul 1 (KURS 78)  Dieser Kurs ist nicht buchbar
 • 26.07.2023 13:30–15:45 Uhr 229,00 €
  Integration Teilzeit Modul 2 (KURS 78)  Dieser Kurs ist nicht buchbar
 • 15.11.2023 13:30–15:45 Uhr 229,00 €
  Integration Teilzeit Modul 3 (KURS 78)

  Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, Raum Nr. 7
  Nürnberger Str. 35
  Erlangen

  Dieser Kurs ist nicht buchbar
 • 30.01.2024 13:30–15:45 Uhr 229,00 €
  Integration Teilzeit Modul 4 (KURS 78)

  Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, Raum Nr. 7
  Nürnberger Str. 35
  Erlangen

  Dieser Kurs ist nicht buchbar
 • 17.04.2024 13:30–15:45 Uhr 229,00 €
  Integration Teilzeit Modul 5 (KURS 78)

  Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, Raum Nr. 7
  Nürnberger Str. 35
  Erlangen

  Dieser Kurs ist nicht buchbar
 • 02.07.2024 13:30–15:45 Uhr 229,00 €
  Integration Teilzeit Modul 6 (KURS 78)

  Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, Raum Nr. 7
  Nürnberger Str. 35
  Erlangen

  Dieser Kurs ist nicht buchbar
 • 14.10.2024 13:30–16:30 Uhr 229,00 €
  Integration Teilzeit Orientierungskurs (KURS 78)

  Bogenpassage, Nürnberger Str. 35, Raum Nr. 7
  Nürnberger Str. 35
  Erlangen

  Dieser Kurs ist nicht buchbar

Integration Teilzeit (KURS 78)

 • Kosten
  kostenlos
 • Kursnummer: 23S601780
 • Start
  Mo. 15.05.2023
  13:30 Uhr
  Ende
  Di. 17.12.2024
  15:45 Uhr
 • 232 Nachmittage Termine
  Bogenpassage, Nürnberger Str. 33/35, Raum Nr. 7
18.05.24 21:12:45